รายละเอียดสินค้า
โกล์บวาล์ว รุ่นแพ๊กกิงซีล แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอสเอวี -11
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● วัสดุก้านและลิ้นวาล์วผลิตมาจากสแตนเลส
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยพวงมาลัย
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน มาตรฐาน PN16
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
โกล์บวาล์ว รุ่นเบลโล่ซีล แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอฟเอวี -11
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● วัสดุก้านและลิ้นวาล์วผลิตมาจากสแตนเลส
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยพวงมาลัย
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน มาตรฐาน PN16
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● เช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับ ชนิดเวเฟอร์
● รุ่น ซีวี -10
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส, เหล็กหล่อ, ทองเหลือง
● วัสดุลิ้นวาล์วผลิตมาจากสแตนเลส, เหล็กหล่อ, ทองเหลือง
● การเปิด-ปิดของวาล์วทำงานโดยอัตโนมัติ
● ติดตั้งระหว่างหน้าแปลน มาตรฐาน DIN (PN), JIS, ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 14นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● สตรีมแทป รุ่นเทอร์โมสแตติก ชนิดมีเช็ควาล์ว
● รุ่น ทีเคเค-2วายอาร์
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กเหนียว
● วัสดุแคปซูล/ไส้กรอง ผลิตมาจากสแตนเลส
● ข้อต่อมีทั้งแบบหน้าแปลน และแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 1นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● อุปกรณ์วัดระดับของเหลว ชนิดแบบแม่เหล็ก
● รุ่น เอ็มจี-33
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลูกลอยวัดระดับเป็นแบบสแตนเลส 304 ,316
● วัสดุของสเกลวัดระดับผลิตจากแม่เหล็กเคลือบสีเงิน และแดง
● สามารถผลิตความยาวตามที่ต้องการ
● ข้อต่อมีทั้งแบบหน้าแปลน และแบบเกลียว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 1ชิ้น แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8412
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● การขึ้นรูปเป็นแบบหล่อชิ้นเดียวสามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 2 ชิ้น แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8426
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม สามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 3 ชิ้น แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8436
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม สามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว,แบบชนเชื่อม
● และสวมเชื่อม
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 3 ชิ้น
● รุ่น เอเค -8438
● สามารถประกอบเข้ากับหัวขับตามมาตรฐาน ISO 5211 ได้เลย
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส , เหล็กเหนียว
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม สามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว,แบบชนเชื่อม
● และสวมเชื่อม
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว ชนิด 3 ทาง แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8243
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูมาตรฐาน ,สามารถหมุน เปิด-ปิดได้รอบทิศทาง 360 องศา
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
โกล์บวาล์ว รุ่นแพ๊กกิงซีล แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอสเอวี -11
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● วัสดุก้านและลิ้นวาล์วผลิตมาจากสแตนเลส
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยพวงมาลัย
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน มาตรฐาน PN16
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
โกล์บวาล์ว รุ่นเบลโล่ซีล แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอฟเอวี -11
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● วัสดุก้านและลิ้นวาล์วผลิตมาจากสแตนเลส
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยพวงมาลัย
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน มาตรฐาน PN16
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● เช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับ ชนิดเวเฟอร์
● รุ่น ซีวี -10
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส, เหล็กหล่อ, ทองเหลือง
● วัสดุลิ้นวาล์วผลิตมาจากสแตนเลส, เหล็กหล่อ, ทองเหลือง
● การเปิด-ปิดของวาล์วทำงานโดยอัตโนมัติ
● ติดตั้งระหว่างหน้าแปลน มาตรฐาน DIN (PN), JIS, ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 14นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● สตรีมแทป รุ่นเทอร์โมสแตติก ชนิดมีเช็ควาล์ว
● รุ่น ทีเคเค-2วายอาร์
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กเหนียว
● วัสดุแคปซูล/ไส้กรอง ผลิตมาจากสแตนเลส
● ข้อต่อมีทั้งแบบหน้าแปลน และแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 1นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● อุปกรณ์วัดระดับของเหลว ชนิดแบบแม่เหล็ก
● รุ่น เอ็มจี-33
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลูกลอยวัดระดับเป็นแบบสแตนเลส 304 ,316
● วัสดุของสเกลวัดระดับผลิตจากแม่เหล็กเคลือบสีเงิน และแดง
● สามารถผลิตความยาวตามที่ต้องการ
● ข้อต่อมีทั้งแบบหน้าแปลน และแบบเกลียว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 1ชิ้น แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8412
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● การขึ้นรูปเป็นแบบหล่อชิ้นเดียวสามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 2 ชิ้น แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8426
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม สามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 3 ชิ้น แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8436
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม สามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว,แบบชนเชื่อม
● และสวมเชื่อม
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 3 ชิ้น
● รุ่น เอเค -8438
● สามารถประกอบเข้ากับหัวขับตามมาตรฐาน ISO 5211 ได้เลย
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส , เหล็กเหนียว
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม สามารถทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว,แบบชนเชื่อม
● และสวมเชื่อม
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว ชนิด 3 ทาง แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8243
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูมาตรฐาน ,สามารถหมุน เปิด-ปิดได้รอบทิศทาง 360 องศา
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 2

 

รายละเอียดสินค้า
● เช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับ แบบ 3 ชิ้น
● รุ่น เอเค -8215
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส , เหล็กเหนียว
● การเปิด-ปิดของวาล์วทำงานโดยอัตโนมัติ ทนแรงดันได้ 1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
● ข้อต่อแบบเกลียว,แบบชนเชื่อม
● และสวมเชื่อม
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● วาย สแตนเนอร์ แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8210
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส แบบขึ้นรูป
● วัสดุตะแกรงผลิตมาจาก สแตนเลส
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 2นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● วาล์วประตูน้ำ แบบเกลียว
● รุ่น เอเค -8281
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส
● สามารถทนแรงดันได้ 200 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยพวงมาลัย
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 1 ชิ้น แบบเวเฟอร์ไทร์
● รุ่น เอเค -8130
● วัสดุตัวเรือนและลูกบอลผลิตมาจาก สแตนเลส
● สามารถประกอบเข้ากับหัวขับตามมาตรฐาน ISO 5211 ได้เลย
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน DIN , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● สตีมแทรป รุ่นเทอร์โมไดนามิค แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8161
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● สามารถใช้ได้กับแรงดัน 5 ถึง 230 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
● อุณหภูมิที่ใช้งานสุงสุดอยู่ที่ 220 องศาเซลเซียส
● ทดสอบด้วยแรงดันน้ำ 350 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน DIN ( PN ) ,JIS , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 3

 

รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 2 ชิ้น แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8121
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ,เหล็กเหนียว, สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน DIN ( PN ) ,JIS , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 3 ชิ้น แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8131
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ,เหล็กเหนียว, สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน ANSI 150 , ขนาดวาล์วตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน PN16/40 , ขนาดวาล์วตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● บอลวาล์ว 3 ทาง แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8141
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ ,เหล็กเหนียว, สแตนเลส
● วัสดุตัวลูกบอลวาล์วผลิตมาจาก สแตนเลส
● ลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูเต็ม
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยด้ามโยก
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● สแตนเนอร์ชนิดตัววาย แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8111
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก เหล็กหล่อ ,เหล็กเหนียว, สแตนเลส
● วัสดุตะแกรงผลิตมาจาก สแตนเลส
● สามารถใช้ได้กับแรงดัน 5 ถึง 230 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
● สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส
● ทดสอบด้วยแรงดันน้ำ 350 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● วาล์ว ประตูน้ำ แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8185
● วัสดุตัวเรือนและลิ้นวาล์วผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยพวงมาลัย
● ก้านวาล์วมีแบบโผล่จากพวงมาลัยและไม่โผล่
● ทดสอบด้วยแรงดันน้ำ 220 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1.1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 4

รายละเอียดสินค้า
● โกล์บวาล์ว รุ่นแพ๊กกิงซีล แบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8195
● วัสดุตัวเรือนวาล์วผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● วัสดุก้านและลิ้นวาล์วผลิตมาจากสแตนเลส
● การเปิด-ปิดวาล์วด้วยพวงมาลัย
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1.1/2 นิ้ว ถึง 10 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● เช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับ แบบสวิง
● รุ่น เอเค -8205
● วัสดุตัวเรือนวาล์วผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● การเปิด-ปิดของวาล์วทำงานโดยอัตโนมัติ
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1.1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● เช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับ แบบลิ้นกระดกชนิดคู่
● รุ่น เอเค -8202
● วัสดุตัวเรือนวาล์วผลิตมาจาก สแตนเลส ,เหล็กเหนียว, เหล็กหล่อ
● การเปิด-ปิดของวาล์วทำงานโดยอัตโนมัติ
● ติดตั้งระหว่างหน้าแปลน มาตรฐาน DIN (PN), JIS, ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 2 นิ้ว ถึง 40 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● เช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับ แบบลิ้นกระดกชนิดเดี่ยว
● รุ่น เอเค -8206
● วัสดุตัวเรือนวาล์วผลิตมาจาก สแตนเลส ,เหล็กเหนียว, เหล็กหล่อ
● สามารถทนแรงดันสูงสุดได้ที่ 14 kgf/cm2
● อุณหภูมิการใช้งานสุงสุดอยู่ที่ 250 องศาเซลเซียส
● ติดตั้งระหว่างหน้าแปลน มาตรฐาน DIN (PN), JIS, ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 26 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● สตรีมแทป แบบ ถ้วยคว่ำ
● รุ่น เอเค -8321
● วัสดุตัวเรือนวาล์วผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● วัสดุ-และตะกร้าผลิตมาจากสแตนเลส
● สามารถทนแรงดันสูงสุดได้ที่ 17 kgf/cm2
● อุณหภูมิการใช้งานสุงสุดอยู่ที่ 230 องศาเซลเซียส
● ข้อต่อแบบเกลียว
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File

หน้า 5

 

รายละเอียดสินค้า
● วาล์วปรับลดแรงดันใช้กับสตีมแบบหน้าแปลน
● รุ่น เอเค -8151
● วัสดุตัวเรือนวาล์วผลิตมาจาก เหล็กหล่อ
● การปรับ-ลดแรงดันสามารถปรับได้ในช่วงระหว่าง 0.3 ถึง 10 กิโล / ตารางเซ็นติเมตร
● ทนอุณหภูมิได้สุงสุดอยู่ที่ 220 องศาเซลเซียส
● ใช้กับงานกับไอน้ำ (สตีม)
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


รายละเอียดสินค้า
● วาล์วสำหรับดูของเหลว, ของไหล , ก๊าซ
● รุ่น เอเค -8233
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส , เหล็กเหนียว
● สามารถใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 15 บาร์ ที่ 35 องศาเซลเซียส
● สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิสูงสุดที่ 185 องศาเซลเซียสที่ 10 บาร์
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● วาล์วปรับลดแรงดัน ชนิดปรับตั้งได้ตามความต้องการ
● รุ่น เอเค -8151A
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส , เหล็กหล่อ
● สามารถปรับเลือกสปริงได้ในช่วงระหว่าง 0.5 ถึง 5 และ 3 ถึง 8 กิโล /ตารางเซ็นติเมตร
● อุณหภูมิการใช้งานสุงสุดอยู่ที่ -15 ถึง 80 องศาเซลเซียส
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 2 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว


ายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● วาล์วปีกผีเสื้อ
● รุ่น เอเค -8811
● วัสดุตัวเรือนผลิตมาจาก สแตนเลส , เหล็กเหนียว , เหล็กหล่อ
● วัสดุลิ้นผลิตมาจาก สแตนเลส
● วัสดุซีลผลิตมาจาก เอ็นบีอาร์, อีพีดีเอ็ม , เทปล่อน
● สามารถประกอบเข้ากับหัวขับตามมาตรฐาน ISO 5211 ได้เลย
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1.1/2 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
● ไดอะแฟรม วาล์ว แบบทำนบ
● รุ่นเอเค 8114C
● วัสดุตัวเรือนวาล์วผลิตมาจาก เหล็กดักส์ไทร์
● วัสดุเคลือบด้วยเซรามิค
● วัสดุแผ่นไดอะแฟรมวาล์วผลิตมาจาก เทปลอนและอีพีดีเอ็ม
● ข้อต่อแบบหน้าแปลน JIS, DIN ( PN ) , ANSI
● ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File