รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TXR ( รุ่นมาตรฐาน )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8, 3/4", 1/2", 1" NPT, BSP
● ชุดขับเคลื่อนทำมาจากวัสดุทองเหลือง
● ขนาดหน้าปัด 63, 80, 100, 160, 250 mm. (2.1/2", 3", 4", 6", 10")
● ค่าความเที่ยงตรง +/-1%
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 800 องศาเซลเซียล
● สามารถเลือกระบบวงจรไฟฟ้าได้หลายชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TXR ( รุ่นปรับงอได้ )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อทำมาจาก วัสดุแสตนเลสสตีล
● สามารถปรับหักงอได้ 180º
● สามารถปรับหักงอและหมุนได้ 360º
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8, 3/4", 1/2", 1" NPT, BSP
● ชุดขับเคลื่อนทำมาจากวัสดุทองเหลือง
● ขนาดหน้าปัด 63, 80, 100, 160, 250 มิลลิเมตร (2.1/2", 3", 4", 6", 10" มิลลิเมตร)
● ค่าความเที่ยงตรง +/-1%
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 800 องศาเซลเซียล
● สามารถเลือกระบบวงจรไฟฟ้าได้หลายชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TXC ( รุ่นมีสายรีโมท )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8, 3/4", 1/2", 1" NPT, BSP
● ชุดขับเคลื่อนทำมาจากวัสดุทองเหลือง
● ขนาดหน้าปัด 63, 80, 100, 160, 250 มิลลิเมตร (2.1/2", 3", 4", 6", 10" )
● ค่าความเที่ยงตรง +/-1%
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 800 องศาเซลเซียล
● สายที่เชื่อมระหว่างตัวเรือนไปก้านสำหับจุ่มวัดอุณหภูมิ ความยาวตั้งแต่ 1 จนถึง 100 เมตร
● สามารถเลือกระบบวงจรไฟฟ้าได้หลายชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TER ( รุ่นหน้าปัทม์ดิจิตอล )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/2", 3/4" , 1" NPT, BSP
● ขนาดหน้าปัด 100 มิลลิเมตร ( 4")
● ค่าความเที่ยงตรง Type LX น้อยกว่า 0.15% +/-1 ดิจิต
Type HX น้อยกว่า 0.1% +/-1 ดิจิต
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 600 องศาเซลเซียล
● อายุการใช้งานของแบตตเตอรี่ : มีรุ่น 7.5 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TXR ( รุ่นมาตรฐาน )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8, 3/4", 1/2", 1" NPT, BSP
● ชุดขับเคลื่อนทำมาจากวัสดุทองเหลือง
● ขนาดหน้าปัด 63, 80, 100, 160, 250 mm. (2.1/2", 3", 4", 6", 10")
● ค่าความเที่ยงตรง +/-1%
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 800 องศาเซลเซียล
● สามารถเลือกระบบวงจรไฟฟ้าได้หลายชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TXR ( รุ่นปรับงอได้ )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อทำมาจาก วัสดุแสตนเลสสตีล
● สามารถปรับหักงอได้ 180º
● สามารถปรับหักงอและหมุนได้ 360º
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8, 3/4", 1/2", 1" NPT, BSP
● ชุดขับเคลื่อนทำมาจากวัสดุทองเหลือง
● ขนาดหน้าปัด 63, 80, 100, 160, 250 มิลลิเมตร (2.1/2", 3", 4", 6", 10" มิลลิเมตร)
● ค่าความเที่ยงตรง +/-1%
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 800 องศาเซลเซียล
● สามารถเลือกระบบวงจรไฟฟ้าได้หลายชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TXC ( รุ่นมีสายรีโมท )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8, 3/4", 1/2", 1" NPT, BSP
● ชุดขับเคลื่อนทำมาจากวัสดุทองเหลือง
● ขนาดหน้าปัด 63, 80, 100, 160, 250 มิลลิเมตร (2.1/2", 3", 4", 6", 10" )
● ค่าความเที่ยงตรง +/-1%
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 800 องศาเซลเซียล
● สายที่เชื่อมระหว่างตัวเรือนไปก้านสำหับจุ่มวัดอุณหภูมิ ความยาวตั้งแต่ 1 จนถึง 100 เมตร
● สามารถเลือกระบบวงจรไฟฟ้าได้หลายชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น TER ( รุ่นหน้าปัทม์ดิจิตอล )
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ก้านสำหรับจุ่มวัดอุณหภูมิ ผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● หน้าปัดเป็นแบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดของเกลียว 1/2", 3/4" , 1" NPT, BSP
● ขนาดหน้าปัด 100 มิลลิเมตร ( 4")
● ค่าความเที่ยงตรง Type LX น้อยกว่า 0.15% +/-1 ดิจิต
Type HX น้อยกว่า 0.1% +/-1 ดิจิต
● ย่านการวัด -200 ขึ้นไป จนถึง 600 องศาเซลเซียล
● อายุการใช้งานของแบตตเตอรี่ : มีรุ่น 7.5 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 2

รายละเอียดสินค้า
เทอร์โมเวล สำหรับป้องกันการเสียหายของก้านวัดเทอร์โมมิเตอร์
● วัสดุทำมาจาก แสตนเลสสตีล 316, แสตนเลสสตีล 304, แสตนเลสสตีล 321 โมเนล แฮลเทลลอย
● ความยาว แบบ Solid drilled 50 มิลลิเมตร ถึง 2 เมตร
แบบ Fabricated 50 มิลลิเมตร ถึง 3 เมตร
● ขนาดของเกลียว 1/2", 3/4", 1" BSP , NPT
● ขนาดของหน้าแปลนให้ระบุเมื่อสั่งซื้อ ตามความต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
วาล์วปรับควบคุมอัตราการไหลแบบละเอียด ( แบบเข็ม )
● วัสดุทำมาจาก แสตนเลสสตีล 316 แฮลเทลลอย อินโคลอย 825 ไทเทเนียม วัสดุผสมพิเศษ
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" NPT, BSP, BSPT
● แรงดันได้สูงสุดอยู่ที่ 689 บาร์ (10,000 psi)
● การทดสอบโดย ไฮโดรสตาติค 1.5 เท่า ของแรงดันสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ป้องแรงกระแทก
● วัสดุทำมาจาก แสตนเลสสตีล 316 โมเนล ทองเหลือง
● แรงดันได้สูงสุดอยู่ที่ 689 บาร์ (10,000 psi)
● รุ่นสามารถปรับตั้ง ช่วยป้องกันแรงกระชาก และการเปลี่ยนแปลงแรงดันกระทันหันในระบบ
● การทดสอบโดย ไฮโดรสตาติค 1.5 เท่า ของแรงดันสูงสุด
● สามารถใช้กับมาตรฐาน NACE ได้


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ไซฟ่อน รุ่นวงแหวน ( อุปกรณ์ป้องแรงกระแทก และลดอุณหภูมิ )
● วัสดุทำมาจาก แสตนเลสสตีล 316, แสตนเลสสตีล 304, เหล็ก
● ขนาดของเกลียว 1/4", 3/8", 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชนิดของไซฟอน รุ่นตัวยู รุ่นวงแหวน รุ่นวงแหวนคู่
● อุณหภูมิได้สูงสุด -400 บาร์ จนถึง 200 องศาเซลเซียล (เฉพาะวัสดุที่เป็นแสตนเลสสตีล)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์สอบเทียบ
● สอบเทียบได้ครอบคลุมทุกย่านการวัด ในทุกประเภทอุตสาหกรรม
● ค่าความเที่ยงตรง น้อยกว่า 0.015% ของการอ่าน
● ย่านการวัด -1จนถึง 4,000 บาร์
● ระบบการสอบเทียบใช้ น้ำมัน, น้ำ หรือ ก๊าซ เป็นตัวกลาง
● มีหลากหลายชนิด สามารถเลือกให้เหมาะกับลักษณะงานที่จะสอบเทียบ
● สอบเทียบใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์สำหรับปรับสอบเทียบระหว่างตัวแม่แบบ กับ เกจวัดแรงดันทั่วไป
อุปกรณ์สำหรับสอบเทียบระหว่างตัวแม่แบบ กับ เกจวัดแรงดัน
● ระบบการสอบเทียบใช้ น้ำมัน, น้ำ หรือ ก๊าซ เป็นตัวกลาง
● แรงดันได้สูงสุดตั้งแต่ 1,400 บาร์ / 20,000 psi
● สอบเทียบใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File