รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบท่อเชื่อม วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิต Inner Sleeve : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน : สแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ และอีกด้านเป็นหน้าแปลนหมุนได้อิสระ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ รูปแบบเบลโล่ 2 ชุด
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน : สแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ รูปแบบเบลโล่ออกแบบพิเศษ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน : สแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน และTie Rod : หน้าแปลนสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN Tie Rod สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN และอีกด้านเป็นแบบเชื่อม


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบท่อเชื่อม วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิต Inner Sleeve : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน : สแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ และอีกด้านเป็นหน้าแปลนหมุนได้อิสระ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ รูปแบบเบลโล่ 2 ชุด
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน : สแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ รูปแบบเบลโล่ออกแบบพิเศษ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน : สแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน และTie Rod : หน้าแปลนสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN Tie Rod สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN และอีกด้านเป็นแบบเชื่อม


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 2

 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ รูปแบบเบลโล่ออกแบบพิเศษ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิต Inner Sleeve : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิต Tie Rod : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบเชื่อม วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน และTie Rod : หน้าแปลนสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN Tie Rod สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิต Inner Sleeve : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิต External Sleeve : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน : สแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ (Tie Rod ออกแบบพิเศษ)
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน และTie Rod : หน้าแปลนสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN Tie Rod สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ (Tie Rod และเบลโล่ ออกแบบพิเศษ)
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิต Inner Sleeve : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน และTie Rod : หน้าแปลนสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN Tie Rod สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการยืด-หดตัวของท่อในระบบ ออกแบบพิเศษ
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321
● วัสดุที่ใช้ผลิต Inner Sleeve : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิต Protect Ring : สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าแปลน และTie Rod : หน้าแปลนสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN Tie Rod สแตนเลสสตีล 304, 316, 321, เหล็ก 400
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200/+1,100 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุ
● สามารถทนแรงดัน : สูงสุดถึง 250 บาร์
● ขนาด : 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ถึง 600 มิลลิเมตร ( 24 นิ้ว ) ขนาดที่ใหญ่กว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File