รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันตัวเรือนแสตนเลสชุดขับเคลื่อนเป็นทองเหลือง
● รุ่น PBX..…XA - BI
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากทองเหลือง
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุทองเหลือง
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 63 ,80, 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 และ 80 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 600 บาร์

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันเป็นแสตนเลสสตีลทั้งหมด
● รุ่น PBX..…XA - SI
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล 316
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 และ 80 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 1000 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันเป็นแสตนเลสสตีลรุ่นวัดแรงดันต่ำ
● รุ่น PCX..…XA
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ชุดขับเคลื่อนเป็นแบบแคปซูล วัสดุแสตนเลสสตีล
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 100 ,160 ,250 มิลลิเมตร +/-1.6 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 400 มิลลิบาร์

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันเป็นแสตนเลสสตีลรุ่นพิเศษ
● รุ่น PBX..…SF
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล 316
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 7,000 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันสำหรับใช้เป็นตัวต้นแบบ
● รุ่น PBX..…TG
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดหน้าปัด 160, 250 mm. ( 6" , 10 ")
● ค่าความเที่ยงตรง +/-0.25 %
● ใบแสดงค่าสอบเทียบ 10 จุด
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 1000 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันตัวเรือนแสตนเลสชุดขับเคลื่อนเป็นทองเหลือง
● รุ่น PBX..…XA - BI
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากทองเหลือง
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุทองเหลือง
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 63 ,80, 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 และ 80 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 600 บาร์

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันเป็นแสตนเลสสตีลทั้งหมด
● รุ่น PBX..…XA - SI
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล 316
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 และ 80 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 1000 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันเป็นแสตนเลสสตีลรุ่นวัดแรงดันต่ำ
● รุ่น PCX..…XA
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ชุดขับเคลื่อนเป็นแบบแคปซูล วัสดุแสตนเลสสตีล
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 100 ,160 ,250 มิลลิเมตร +/-1.6 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 400 มิลลิบาร์

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันเป็นแสตนเลสสตีลรุ่นพิเศษ
● รุ่น PBX..…SF
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล 316
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 7,000 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันสำหรับใช้เป็นตัวต้นแบบ
● รุ่น PBX..…TG
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดหน้าปัด 160, 250 mm. ( 6" , 10 ")
● ค่าความเที่ยงตรง +/-0.25 %
● ใบแสดงค่าสอบเทียบ 10 จุด
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 1000 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 2

 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดค่าความแตกต่างของแรงดัน
● รุ่น PBD
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ชิ้นส่วนด้านในแบบบูดองทิวป์คู่ ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนผลิตจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดหน้าปัด 100 , 160 mm. ( 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง +/-1.6 %
● ย่านการวัดสามารถวัด แรงดัน ถึง 40 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันแบบไดอะแฟรม
● รุ่น PBS….XA - …
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ลักษณะการติดตั้ง 1/2" NPT, BSP, BSPT หรือแบบหน้าแปลน 1/2",3/4".1",1-1/2",2"
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 และ 80 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 250 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันแบบซานิทารี่ (เหมาะสำหรับงาน อาหาร เวชภัณฑ์ และสารเคมี )
● รุ่น PBQ….XA - …
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ลักษณะการติดตั้ง มาตรฐาน SMS , DIN ( 1-1/2" ,2" ) และอื่นๆ
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 และ 80 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 40 บาร์


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันที่มีวงจรไฟฟ้าในการควบคุม เปิด-ปิด
● รุ่น PBX..…XA - SI
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 100 , 160 mm. ( 4", 6")
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 600 บาร์
● สามารถเลือกระบบวงจรไฟฟ้าได้หลายชนิด


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันรุ่นสำหรับใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน
● รุ่น PBX..…XA-AI
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/8", 1/4", 3/8, 1/2" NPT, BSP, BSPT
● ชุดขับเคลื่อนเป็นท่อบูร์ดองทิวป์ วัสดุแสตนเลสสตีล
● กระจกเป็นแบบนิรภัย
● ขนาดหน้าปัด 63 , 100 , 160 mm. (2.1/2", 4", 6")
● ค่าความเที่ยงตรง หน้าปัด 63 และ 80 มิลลิเมตร +/-1.6 %
หน้าปัด 100 และ 160 มิลลิเมตร +/-1.0 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 2,500 บาร์
● เกจวัดแรงดันรุ่นสำหรับใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล
● รุ่น PEX ….XA
● ตัวเรือน ผลิตมาจากวัสดุแสตนเลสสตีล
● ข้อต่อ ผลิตมาจากแสตนเลสสตีล 316
● ขนาดของเกลียว 1/2" NPT, BSP
● ใช้ไฟ 13...35 Vdc
● หน้าปัทม์แบบกระจก หนา 4 มิลลิเมตร
● ย่านอุณหภูมิใช้งาน - 20+120 องศาเซลเซียส
● ขนาดหน้าปัด 100 mm. ( 4")
● แสดงผล 3-1/2" digit สูง 12 มิลลิเมตร
● ค่าความเที่ยงตรง +/-0.25 %
● ย่านการวัด สุญญากาศ ถึงแรงดัน 0.6 บาร์ และ แรงดัน 1.6 ถึง 60 บาร์
● ถ้าต้องการเกจวัดแรงดันย่านการวัดสูงๆ สามารถร้องขอได้


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File