รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 10 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นหน้าแปลน วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ และอีกด้านเป็นหน้าแปลนหมุนได้อิสระ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 10 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1 นิ้ว - 6 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN และอีกด้านเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นเกลียวตัวเมียมีลักษณะเป็น 3 ชิ้นแยกออกจากกัน วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นเกลียวตัวเมีย วัสดุเป็นสแตนเลสสตีล/เหล็ก (นูน/เว้า) สามารถหมุนรอบได้ 360 องศา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 10 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นหน้าแปลน วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ และอีกด้านเป็นหน้าแปลนหมุนได้อิสระ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 10 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1 นิ้ว - 6 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN และอีกด้านเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นเกลียวตัวเมียมีลักษณะเป็น 3 ชิ้นแยกออกจากกัน วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นเกลียวตัวเมีย วัสดุเป็นสแตนเลสสตีล/เหล็ก (นูน/เว้า) สามารถหมุนรอบได้ 360 องศา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 2

 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นเกลียวหกเหลี่ยมตัวผู้ และอีกด้านเป็นเกลียวตัวเมียมีลักษณะเป็น 3 ชิ้นแยกออกจากกัน วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นเกลียวตัวเมียมีลักษณะเป็น 3 ชิ้นแยกออกจากกันและอีกด้านเป็นแบบท่อเชื่อม วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 10 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบท่อเชื่อม วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นข้องอ 90 องศา เกลียวตัวเมียสวมเกลียวหกเหลี่ยมตัวผู้และอีกด้านเป็นเกลียวตัวเมียมีลักษณะเป็น 3 ชิ้นแยกออกจากกัน วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ วัสดุเป็นสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN และ อีกข้างเป็นเกลียวตัวเมีย สามารถหมุนรอบได้ 360 องศา วัสดุเป็นสแตนเลสสตีล/เหล็ก (นูน/เว้า)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

หน้า 3

 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 6 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบข้อต่อสวมเร็วแบบตัวเมีย และอีกข้างประกอบเข้ากับตัวผู้รูปแบบ เอ วัสดุสแตนเลสสตีล/ทองเหลือง/อลูมิเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
สายอ่อนสแตนเลสถัก
● วัสดุที่ใช้ผลิตลวดถัก : สแตนเลส 304
● วัสดุที่ใช้ผลิตเบลโล่ : สแตนเลส 304, 316, 321
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -200 ถึง+800 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
● สามารถทนแรงดันได้ : สูงสุดถึง 220 บาร์
● ขนาด : 1/4 นิ้ว - 6 นิ้ว, ความยาวตามความต้องการ
● ข้อต่อ : ทั้งสองด้านเป็นแบบข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย วัสดุสแตนเลสสตีล/ทองเหลือง/อลูมิเนียม


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบลอนเดี่ยวชนิดหน้าแปลน
● วัสดุที่ใช้ผลิตยาง : อีพีดีเอ็ม, เอ็นบีอาร์, ยางนีโอพรีน
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -20 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
● การทนแรงดัน : สามารถทนได้อยู่ที่ 300 PSI และ 228 PSI, ขนาด 14 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว อยู่ที่ 150 PSI
● ขนาดมาตรฐาน : ตั้งแต่ขนาด 1 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว
● ข้อต่อ : หน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ หรือหมุนได้อิสระ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN

รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File


 

รายละเอียดสินค้า
ตัวต่อเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบลอนคู่ชนิดหน้าแปลน
● วัสดุที่ใช้ผลิตยาง : อีพีดีเอ็ม, เอ็นบีอาร์, ยางนีโอพรีน
● สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ : -20 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
● การทนแรงดัน : ขนาด 1.1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว ทนความดันได้ที่ 300 PSI และขนาด 14 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว อยู่ที่ 150 PSI
● ขนาดมาตรฐาน : ตั้งแต่ขนาด 1.1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว
● ข้อต่อ : หน้าแปลนแบบยึดอยู่กับที่ หรือหมุนได้อิสระ วัสดุสแตนเลสสตีล/เหล็ก มาตรฐาน JIS, ANSI, DIN


รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน PDF File